Grondverzet - loonbedrijf G.W. Bulten BV Doetinchem
  Welkom     Historie     Machines     Projecten     Producten     Route     Contact  

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze disclaimer.

Informatie op deze website

GW Bulten besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. GW Bulten wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. GW Bulten behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Functioneren van deze website
GW Bulten garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. GW Bulten is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door GW Bulten of door u aan GW Bulten middels deze website of anderszins langs elektronische weg.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. GW Bulten aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. GW Bulten behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beŽindigen.

Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij GW Bulten of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GW Bulten.

Virussen
GW Bulten garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.
 

 
Copyright 2017 © G.W. Bulten BV    -    Disclaimer    -    Webdesign en Web Development door Ben Lemmens Design