Onderhoud zand/puinwegen

Voor diverse overheden en bedrijven verzorgen wij het onderhoud van zand/ puinwegen. Bij onregelmatigheden in het de weg, bijvoorbeeld kuilen en gaten herstellen wij deze wegen. Dit doen we door ze los te maken en opnieuw te profileren. Zand wegen woelen en vrezen we in 1 werk gang, daarna profileren we de wegen met onze wegschaaf of  kilverbord dat speciaal hiervoor tonrond is gemaakt. Dit zorgt er voor dat het water goed van de weg kan af lopen, dit verlengt de levensduur van de weg.

Puin wegen vrezen we met onze speciale vrees, ca. 5 cm, diep los. Daarna profileren we de weg opnieuw en verdichten we dit door middel van een trilwals.

Bermen, met name in het buitengebied, hebben het soms zwaar te verduren doordat zware voertuigen baan moeten maken voor tegemoetkomend verkeer. Hierdoor ontstaan er gaten en kuilen in de bermen welke een gevaar kunnen vormen voor het verkeer. G.W. Bulten verleent hiervoor haar diensten om deze bermen weer aan te vullen met grond afkomstig van ons eigen depot en machines die hiervoor uitermate geschikt zijn zoals een kraan, trekker met vrees 0.90 M1 breed en een door ons eigen ontworpen bermvijzel.