Poelen bekleden met klei

Het “braakliggende” terrein geklepeld en opgeschoond. De plekken waar de 3 poelen gerealiseerd moesten worden hebben wij het maaiveld verlaagd tot  ca. 0,50 M1 boven de grondwaterstand.

Hierna zijn er om de 7 M1 drains ingefreesd tot ca. 0,50 M1 onder de aanlegdiepte, de bronbemalingspompen zijn geplaatst en hebben het grondwater verlaagd tot onder de aanlegdiepte.

De poelen zijn ontgraven en de vrijgekomen grond is ter plekke verwerkt. Er is stevige klei aangevoerd, hiermee zijn de bodem en de wanden van de poelen bekleed. De klei is verdicht middels een trilblok met brede plaat aan een midi kraan. Daarna zijn de poelen door de bemalingspompen gevuld met water.

Het terrein is verder afgewerkt. Zo is er een zandpad ten behoeve van wandelaars aangelegd, deze is tonrond geprofileerd voor een goede afwatering naar de zijkanten.